Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2013

Bài tập HIIT với nhảy dây

Như chúng ta đã biết nhảy dây là một phương pháp rất hữu hiệu cho việc đốt calo, giảm béo, và xây dượng một hệ thống tim mạch khỏe mạnh. Vì thế chúng tôi xin đưa ra một số trong ví dụ về bài tập nhảy dây HIIT thật đơn giản mà vô cùng hiệu quả:
Bài tập HIIT với nhảy dây Bài tập HIIT với nhảy dây
Ví dụ 1:

 • Đứng trước mặt đồng hồ (để xem thời gian)
 • Nhảy dây bình thường trong 3 phút để khởi động
 • Nghỉ 30 giây
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 60 giây
 • Nghỉ 30 giây
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 60 giây
 • Lặp đi lặp lại quá trình trong vòng 15-20 phút

Ví dụ 2:

 • Đứng trước mặt đồng hồ (để xem thời gian)
 • Nhảy dây bình thường trong 3 phút để khởi động
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 30 giây
 • Nhảy chậm 1 phút
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 30 giây
 • Nhảy chậm 1 phút
 • Lặp đi lặp lại quá trình trong vòng 15-20 phút

Ví dụ 3:

 • Đứng trước mặt đồng hồ (để xem thời gian)
 • Nhảy dây bình thường trong 3 phút để khởi động
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 20 giây
 • Nhảy chậm 40 giây
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 20 giây
 • Nhảy chậm 40 giây
 • Lặp đi lặp lại quá trình trong vòng 15-20 phút

Bạn có thể thay đổi cho phù hợp với sức khoẻ bản thân, theo tỉ lệ 2:1(2 gần hết sức:1 từ từ), hay 1:1.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét